Prairie_Icon_mail
คิมบับ
นำเสนอเมนูง่ายๆ

วัตถุดิบอุปกรณ์
1.ข้าวสวย
2.ผงโรยข้าวนิชิฟูริรสกิมจิ
3.สาหร่ายซูชิโนริ "ก็อดบาวี่"
4.ผักต่างๆ เช่น แตงกวา แครอท
5.ที่ม้วนสำหรับห่อซูชิ
วิธีทำ
1.นำผงโรยข้าวรสกิมจิ ไปใส่ในข้าวที่หุงสุกเตรียมไว้แล้ว จากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากัน
2.เตรียมสาหร่ายวางบนแผ่นที่ม้วนตามด้วยข้าว ใส่ผักและแครอทลงไปม้วนให้จนแน่น
3.หลังจากนั้นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ พร้อมเสริ์ฟ

อีเมลของคุณถูกบันทึก เพื่อรับข่าวสารเรียบร้อยแล้ว, ขอบคุณค่ะ!
มีอีเมลนี้เพื่อรับข่าวสารอยู่แล้ว กรุณาตรวจอีเมลของคุณ, ขอบคุณค่ะ!