Prairie_Icon_mail

บริษัท แพรรี่มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

กว่า 3 ทศวรรษ นับจากปี พ.ศ. 2530 บริษัท แพรรี่มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้ทำธุรกิจตัวแทนจำหน่าย และกระจายกลุ่มสินค้า ประเภทอุปโภคและบริโภคทั้งนำเข้า จากต่างประเทศ และผลิตในประเทศ

ความพร้อมและความเชี่ยวชาญ

เรามีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในการจัดจำหน่าย เริ่มจาก การวางโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในทำตลาดและการกระจาย สินค้า พัฒนาเครือข่ายการจัดจำหน่ายอย่างเป็นระบบ มีความรู้ ความเข้าใจตลาดและผู้บริโภค รวมถึงศึกษาและวิเคราะห์ สภาวการณ์ตลาดอย่างต่อเนื่อง

  • โกดังพื้นที่กว้างใหญ่ มีระบบปรับอุณหภูมิอากาศเหมาะสมแก่สินค้าหลากหลายชนิด
  • ระบบการจัดส่งสินค้าทันสมัย
  • รู้ลึก รู้จริง ถึงข้อมูลในตลาด ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน
  • วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาด สามารถปรับกลยุทธ์ ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภค และสามารถแข่งขันในตลาด ได้อยู่เสมอ

บริษัท แพรรี่มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

กว่า 3 ทศวรรษ นับจากปี พ.ศ. 2530 บริษัท แพรรี่มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้ทำธุรกิจตัวแทนจำหน่าย และกระจายกลุ่มสินค้า ประเภทอุปโภคและบริโภคทั้งนำเข้า จากต่างประเทศ และผลิตในประเทศ

ความพร้อมและความเชี่ยวชาญ

เรามีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในการจัดจำหน่าย เริ่มจาก การวางโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในทำตลาดและการกระจาย สินค้า พัฒนาเครือข่ายการจัดจำหน่ายอย่างเป็นระบบ มีความรู้ ความเข้าใจตลาดและผู้บริโภค รวมถึงศึกษาและวิเคราะห์ สภาวการณ์ตลาดอย่างต่อเนื่อง

  • โกดังพื้นที่กว้างใหญ่ มีระบบปรับอุณหภูมิอากาศเหมาะสมแก่สินค้าหลากหลายชนิด
  • ระบบการจัดส่งสินค้าทันสมัย
  • รู้ลึก รู้จริง ถึงข้อมูลในตลาด ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน
  • วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาด สามารถปรับกลยุทธ์ ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภค และสามารถแข่งขันในตลาด ได้อยู่เสมอ

อีเมลของคุณถูกบันทึก เพื่อรับข่าวสารเรียบร้อยแล้ว, ขอบคุณค่ะ!
มีอีเมลนี้เพื่อรับข่าวสารอยู่แล้ว กรุณาตรวจอีเมลของคุณ, ขอบคุณค่ะ!