Prairie_Icon_mail
ร่วมงานกับเรา
Assistant Product Manager / Product Manager (1 ตำแหน่ง)
คุณสมบัติ

-  วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-  มีประสบการณ์ด้านการตลาดในธุรกิจ FMCG  0 - 2 ปี ในตำแหน่ง Assistant Product Manager
    และ 2 - 5 ปี ในตำแหน่ง Product Manager
-  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-  มีทักษะการวิเคราะห์ และมีความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ์
-  สามารถทำงานข้ามทีมและมีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ด้วยความคิดที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
-  มีความชำนาญใน Microsoft Office (โดยเฉพาะ Excel) และทักษะด้านภาษาอังกฤษ

หน้าที่รับผิดชอบ

1.  จัดทำและดำเนินการตามแผนการตลาด
2.  ติตตามและพัฒนาทุกช่องทางการสื่อสาร
3.  ร่วมมือกับเอเจนซี่ / อินฟลูเอนเซอร์สำหรับแคมเปญออนไลน์และออฟไลน์
4.  พัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
5.  ประสานงานกับทีมขายเพื่อจัดทำแผนส่งเสริมการขายและดำเนินการเกี่ยวกับการค้าสมัยใหม่
     การค้าแบบดั้งเดิมและช่องทางอีคอมเมริ์ซ
6.  วิเคราะห์ข้อมูลจากการเยี่ยมชมตลาดเพื่อพัฒนากลยุทธ์
7.  จัดการรับสินค้าคงคลังและการวางแผนใบสั่ง
8.  คาดการณ์ ติดตาม และการรายงานเกี่ยวกับการขาย

ติดต่อสมัครงานได้ที่
  • บริษัท แพรรี่มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

    1 อาคารมหาวิวัฒน์ ชั้น 4
    ซ. กรุงเทพกรีฑา 2 (เลิศนาวา) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

  • โทร : 0-2379-3191-2 0-2731-6700-2

    โทรสาร : 0-2379-4711 0-2731-6703

อีเมลของคุณถูกบันทึก เพื่อรับข่าวสารเรียบร้อยแล้ว, ขอบคุณค่ะ!
มีอีเมลนี้เพื่อรับข่าวสารอยู่แล้ว กรุณาตรวจอีเมลของคุณ, ขอบคุณค่ะ!