Prairie_Icon_mail
ร่วมงานกับเรา
Digital Marketing Coordinator (1 ตำแหน่ง)
คุณสมบัติ

เรากำลังมองหาคนรุ่นใหม่ที่มี passion ในการบุกเบิกตลาดออนไลน์ไปพร้อมกันกับเรา

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บริหารจัดการช่องทางการขายและสื่อออนไลน์ของบริษัทฯ
 • จัดทำเอกสารสรุปผลการขายและประสิทธิภาพของสื่อการตลาดออนไลน์
 • ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับป.ตรีขึ้นไป สาขาการตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการด้าน Online Sales Channels / Digital Marketing 1 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบริหารจัดการช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ช่องทางการขายออนไลน์ รวมถึงโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งในแง่ของผลิตภัณฑ์ คู่แข่ง โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย และเทรนด์ของตลาด เพื่อวางแผนพัฒนา ปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS. Excel, Word, Power Point
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานเป็นทีมได้
 • มีความกระตีอรีนร้น รับผิดชอบ และมี can-do attitude

 

พนักงานขับรถ 4 ล้อ 6 ล้อ (1 ตำแหน่ง)
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิฯ ม.3 ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาติส่วนบุคคล/ขนส่งชนิดที่ 21 ปีขึ้นไป
 • ชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯ – ปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • มีเงินเดือนประจำ + รายได้อื่นๆ
พนักงานประจำคลังสินค้า/พนักงานจัดส่งสินค้า (1 ตำแหน่ง)
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิฯ ม.3 ขึ้นไป
 • มีเงินเดือนประจำ + รายได้อื่นๆ
ติดต่อสมัครงานได้ที่
 • บริษัท แพรรี่มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

  1 อาคารมหาวิวัฒน์ ชั้น 4
  ซ. กรุงเทพกรีฑา 2 (เลิศนาวา) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

 • โทร : 0-2379-3191-2 0-2731-6700-2

  โทรสาร : 0-2379-4711 0-2731-6703

อีเมลของคุณถูกบันทึก เพื่อรับข่าวสารเรียบร้อยแล้ว, ขอบคุณค่ะ!
มีอีเมลนี้เพื่อรับข่าวสารอยู่แล้ว กรุณาตรวจอีเมลของคุณ, ขอบคุณค่ะ!