Prairie_Icon_mail
โฆษณาของเรา
เมนู "คิมบับ"

วัตถุดิบอุปกรณ์

1.ข้าวสวย 2.ผงโรยข้าวนิชิฟูริรสกิมจิ 3.สาหร่ายซูชิโนริ "ก็อดบาวี่" 4.ผักต่างๆ เช่น แตงกวา แครอท 5.ที่ม้วนสำหรับห่อซูชิ

วิธีทำ

1.นำผงโรยข้าวรสกิมจิ ไปใส่ในข้าวที่หุงสุกเตรียมไว้แล้ว จากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากัน 2.เตรียมสาหร่ายวางบนแผ่นที่ม้วนตามด้วยข้าว ใส่ผักและแครอทลงไปม้วนให้จนแน่น 3.หลังจากนั้นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ พร้อมเสริ์ฟ

โฆษณาอื่นๆ
อีเมลของคุณถูกบันทึก เพื่อรับข่าวสารเรียบร้อยแล้ว, ขอบคุณค่ะ!
มีอีเมลนี้เพื่อรับข่าวสารอยู่แล้ว กรุณาตรวจอีเมลของคุณ, ขอบคุณค่ะ!