Prairie_Icon_mail
โฆษณาของเรา
Evergreen Silky Smooth สมูทไหม...สัมผัสก็รู้

ลำลีรีดขอบ Evergreen Silky Smooth ที่ให้สัมผัสเนียนนุ่ม ไม่เป็นขุย ผลิตจากฝ้ายเส้นใยยาว ที่ถักทอด้วย Technology Water jet ทำให้เส้นใยสำลีแน่นเป็นพิเศษ แผ่นกว้างขึ้นกว่าเดิม ดูดซับน้ำได้ดี อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิว

โฆษณาอื่นๆ
อีเมลของคุณถูกบันทึก เพื่อรับข่าวสารเรียบร้อยแล้ว, ขอบคุณค่ะ!
มีอีเมลนี้เพื่อรับข่าวสารอยู่แล้ว กรุณาตรวจอีเมลของคุณ, ขอบคุณค่ะ!