Prairie_Icon_mail
ตราสินค้า: โอโตกิ
SKU: 8801045375052
โอโตกิเวอมิซิลี 100 กรัม
฿ 68.00 / ชิ้น

วุ้นเส้นสไตล์เกาหลี 

  • ขนาด
    100 กรัม
  • บรรจุหีบ
    1 x 40
อีเมลของคุณถูกบันทึก เพื่อรับข่าวสารเรียบร้อยแล้ว, ขอบคุณค่ะ!
มีอีเมลนี้เพื่อรับข่าวสารอยู่แล้ว กรุณาตรวจอีเมลของคุณ, ขอบคุณค่ะ!